ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, bir işletmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için çok önemli bir unsurdur. Bilgi birçok şekilde saklanabilir ve korunabilir. Ancak teknolojinin bu denli gelişmesi bilginin daha iyi korunmasını gerektirmektedir. Yasal ya da yasal olmayan birçok yolla bilgiye erişmek artık günümüzde çok daha kolaydır. Bu nedenle işletmelerin bilgi güvenliği sistemi kurması adeta zorunluluk haline gelmiştir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.



ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında çalışanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini kapsayan ve üst yönetim tarafından destek gören bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını koruyabilmek ve güven yaratabilmek için tasarlanmıştır. ISO 27001 Belgesi; kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içermektedir. Görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan işletmelerin, uydu, haberleşme, altyapı, GMPCS mobil telefon hizmeti, internet sağlayıcılığı gibi işlerle ilgilenen bilişim sektöründeki işletmelerin ISO 27001 Sertifikası edinmeleri gerekmektedir.



ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

  • Güvenilir, geçerliliği olan ve doğru bilgi sağlar.
  • Zaman kaybını ve gereksiz iş yükünü önler.
  • Riski minimuma indirir.
  • İşte süreklilik sağlar.
  • Bilgi gizliliğinin korunmasına yardımcı olur.
  • Çalışanlar arasında bilgi güvenliği konusunda farkındalığın artmasını sağlar.
  • Yasal zorunluluklara uyulduğunun göstergesidir.
  • Bilgi varlıklarına erişim güvenli bir şekilde korunur.
  • Kurumun saygınlığı korunur.
  • İşletmeye rekabet avantajı sağlar.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen işletmeler DSR BELGELENDİRME’ den yardım alabilirler. DSR BELGELENDİRME alanında uzman kadrosu ile sizleri yönlendirecektir. Başvuru yapmak için lütfen bizimle iletişime geçin.



ISO 27001 Sertifikası Neden Almalısınız?

ISO 27001 Sertifikası, dijital dönüşümle beraber bilgi güvenliğinin daha fazla önemli hale geldiğinin her kurum farkındadır. Bilginin erişebilirliğini sağlamak, bilginin işlenmesi ve elbette ki güvenliğinin sağlanması, kurum faaliyetlerini sistematik bir hale getirebilir. ISO 27001 Belgesi, global ölçülerde hazırlanan bir yönetmeliktir ve bu nedenle de firmanın global pazardaki prestijine katkı sunabilir. Bunların çok daha önemli bir husus var ki, belgenin alınmasını zorunlu hale getiriyor. İhaleye katılan firmalar, hizmet veya ürün satışı yapan firmaların ihale süreçlerine katılabilmeleri için ISO 27001 Belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bu her ihale şartnamesi için geçerli değildir; ancak kamu kurumları tarafından yapılan ihalelerin şartnamesinde bilgi güvenliği belgesine sahip firmaların ihaleye katılabileceklerine dair madde vardır. Özellikle, büyük çaplı veya gizlilik ilkesine bağlı olarak gerçekleşmesi icap eden ihalelerde, firmaların ISO 27001 belgesine sahip olmaları zorunludur.
Kamu kurumları için ISO 27001 zorunluluğu söz konusu değildir. Ancak buna rağmen stratejik kurumlar, global düzeyde bilgi güvenliğini sağlamak için ilgili belgeyi temin ediyor. Kurumlar, belgenin alınabilmesi için gereken eğitimi almakta ve dönüşümü gerçekleştirmektedir. Özel kuruşlar, kamu kurumlarından çok daha nitelikli olmalıdır. Bilgi güvenliği veya erişimi gibi hususlarda müşterilerini mağdur eden kuruluşların olumlu bir imaj edinebilmeleri mümkün değildir.



5 Soruda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

Kurum ve kuruluşların bilgiyi bütüncül kılarak işleyişinin önem ifade ettiği bir dönem içerisindeyiz. Bilgiye erişebilirlik, bütüncül yaklaşım ve güvenlikle ilgili tecrübeler, firmaların başarılı olmalarını sağlıyor. Global standart ölçülerine sahip şekilde bilginin güvenliğini sağlayan, işleyen ve kendisini dönüştüren firmaların ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi’ne ihtiyaçları var.

1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi nedir, ne sağlıyor?
Ticari faaliyetlerin sürmesi için bilgiye ihtiyaç var. Bu bilginin toplanması, işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması kurumlar için problemlidir. Bu problemi aşabilmek için dünya ölçülerinde bir sistematiğe ihtiyaç vardır. Bilginin güvenliğinin sağlanması açısından maksimum performans sunan yönetmelik, ISO 27001 ile sağlanmıştır.

2. ISO 27001 Sertifikası hangi bilgi kapsam içerisine alınıyor?
ISO 27001 Sertifikası ile kastedilen bilginin her tür yazılı veya sözlü bilgi olduğunu ifade edebiliriz. Gerek kağıda basılan, elektronik posta ile gönderilen veya toplantılarda sözlü olarak beyan edilen bilgiler, güvenliği sağlanması gereken bilgilerdir. Bu bilgilerin şirket ve firma için ticari üstünlük sağlayıcı bilgiler olması bilginin güvenliğini daha da artırıyor.

3. ISO 27001 Sertifikası Bilgi Güvenliği Belgesi nereden alınıyor?
Bilgi güvenliği alanında şirketinizi dönüştürmek için ISO 27001 Sertifikası danışmanlık ve eğitim firmalarına başvurmaları gerekiyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra belgeye almaya hak kazanılıyor. Firmanın büyüklüğüne, bilgi güvenliği konusundaki eksikliklerine göre eğitim süreleri değişebiliyor. Bu süre ve firma büyüklüğü, eğitim bütçesini de doğrudan etkiliyor.

4. ISO 27001 Belgesi Bilgi Güvenliği’nin faydası nedir?
Öncelikle bilginin faydasını fark eden kurumların ilgili belgenin sağladığı avantajların da farkına varacağını ifade edebiliriz. Kurum tarafından işlenilen bilginin bir şekilde başka kişilerin eline geçmesi veya kurumdaki bilgi erişimini sağlayan sistemlerin tamamen çökmesi, büyük bir zarar meydana getirebilir. Bu tür risklerin oluşmasını engellemek açısından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi standartlarına sahip olmak gerekebilir.

5. ISO 27001 Sertifikası ne kadar sürede alınabilir?
ISO 27001 sertifikası almak için öncelikli danışmanlık firmasına başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru sürecinden sonra firmanızın büyüklüğü, personel sayısı, bilgi güvenliği konusundaki eksiklikler gibi etkenlerle eğitim takvimi oluşturuluyor. Küçük ölçekli firmalarla ilgili eğitimler bir ay içerisinde tamamlanabiliyor. Büyük firmalardaki eğitimler dört aylık süreye yayılıyor.


LİMAK

Şirket Yöneticisi
Sektör tecrübeniz, etik ilkelerden ödün vermeyen yapınız ve deneyimli kadronuzla belgelendirme süreçlerinde bize her türlü desteği sağladığınız için teşekkür eder; başarılarınızın uzun yıllar devam etmesini dileriz.

ERDEMOĞLU MERİNOS

Şirket Yöneticisi
Sizinle gerçekleşen denetim süreçlerimiz denetimlerin doğası gereği yaşanan yıpratıcılıktan uzak, aksine firmamız adına onarıcı ve yapıcı ilerlemiştir. Tüm bu süreçlerdeki desteğiniz için tekrar teşekkür etmek isteriz.

FLORENCE NIGHTINGALE

Şirket Yöneticisi
21.01.2018 tarihinde Grup Şişli Florence Nightingale hastanemizde başlatmış olduğumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gerekli iyileştirmeleri yaparak bilgi yönetim süreçlerimizin daha güvenli hale getirilmesi noktasındaki çalışmalarımızı, gerçekleştirmiş olduğunuz denetimlerle daha iyi bir noktaya taşımamızı sağladığınız için teşekkür ederiz.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

B.G.Y. Sistem Temsilcisi
Şirketimizin uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, ISO 27001:2013 standardına uygunluğu, gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin takibi, personelimizin bilgilendirilmesi için gerekli özen ve hizmetlerin verilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı DSR Belgelendirme ve çalışanlarına memnuniyetimizi bildirir, yardımlarınız için teşekkür ederiz.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Okul Yönetimi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üniversitemizde kurulması sürecinde öncelikle temel farkındalığın oluşturulması ardından tüm bilgi yönetim sürecini etkileyen bileşenlerin üniversitemizde oluşturulmasında DSR Belgelendirme'nin emek ve katkıları çok büyüktür. Aldığımız hizmet boyunca problemlerimize kurumumuza has çözümler üretilmesi ve bu çözümleme sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi bizi ayrıca çok memnun etmiştir.