GÖZETİM
GÖZETİM
Teste Nezaret Etme

Teste Nezaret Etme

Belirli bir hedefe yönelik yapılan testlerin şartname ve protokollere uygun şekilde yürütülmesi icap ediyor. Bunun gerçekleşmemesi halinde, arzu edilen hedefe erişilmesi mümkün olmayabilir ve sonuçlar sağlıklı şekilde değerlendirilemez. Herhangi bir test hizmeti temin eden firma veya kurumların sürecin şartname tutanaklarına uygun tezahür edip, etmediğini bilme hakları söz konusudur. Bağımsız denetim kurumlarınca ilgili test aşamasının her anının tetkik edilmesi ve mühendisler tarafından test esnasında gözetimlerde bulunulması, sürecin sözleşme şartlarına uygunluğunun irdelenmesini mümkün hale getiriyor. 

Denetim neden gereklidir?

Denetim, kurumların yapısına güvensizlikten kaynaklanan bir talep değildir. Aynı şekilde yüksek itimat, denetim ve kontrol mekanizmasının devre dışı bırakılması için zemin oluşturmaz. Kolektif aklın tezahür etmesi ve güvenin tesis edilmesi açısından denetim mekanizmalarının işletilmesi, kurumlar arasındaki bağlılığı daha fazla ön plana çıkaran bir ihtiyaçtır. 

Ayrıca, satın alınan hizmet veya ürünün uzman kişiler tarafından denetimi yüklenici firma açısından da önemlidir. Uzman grup, ürün veya test gibi işlemlerin prosedüre uygunluğuna dair karar ve rapor yazmaları, yüklenici firmanın müşteri nezdinde güvenini tescilliyor. Dolayısıyla teste nezaret etme süreci, yüklenici firma ve hizmeti talep eden kurum veya kişiler arasında güvene yönelik bir köprüdür. 

Teste kim nezaret ediyor?

Yapılan testin ve uygulamanın türüne göre, nezaret edecek ekibin niteliğinin de değişmesi gerektiğini bilmek icap ediyor. Farklı alanlardaki test ve uygulamalara, aynı mühendis veya ekiplerin gönderilmesi, sağlıklı sonuçların alınmasının önündeki bir engeldir. Herkesin ihtisas sahibi olduğu alanların farklılaştığı düşünüldüğünde, testlere nezaret edecek ekiplerin niteliklerinin de yapılan testin sınıfına göre değişiklik arz edeceği anlaşılabilir. Testin hedefini kavrayabilen, test araçlarını tanıyan ve deneyim sahibi mühendisler, en uygun profile sahip kişilerdir. 

Test aşamasını takip edecek personelin uzmanlardan oluşmaması halinde, yapılan gözlem neticesinde hazırlanan rapor eksikliklere sahip olabilir. Bu nedenle, teste nezaret etme hizmetini deruhte eden akredite kurumların çalıştıkları mühendis ekiplerinin geniş ve nitelikli olması gerekiyor. Bu hususta kurumumuz, yetkin ve alanında uzman mühendis ekibine sahiptir.