GÖZETİM
GÖZETİM
Tahliye Gözetimi

Tahliye Gözetimi

İmal edilen ürünlerin talep edilen adreslere sağlıklı şekilde ulaştırılması oldukça önemlidir. Ticari faaliyetlerin devamlılığı açısından lojistik sürecinin her aşaması profesyonelce yönetilmelidir. Bu kapsamda, malın gümrük kapıları veya farklı tahliye/yükleme noktalarında gözetimi gerekiyor. Malın gümrük kapılarında yüklenmesi veya tahliyesi sırasında yaşanacak problemler; hasara, kayba ve maliyetlerin yükselmesine neden olabilir. Malın, talep edilen noktalara sağlıklı bir şekilde erişiminin sağlanmaması, marka imaj ve prestiji açısından da zarar verici bir unsurdur. 

Tahliye gözetimi neyi amaçlıyor?

Üretilen malın çeşitli kanallar vasıtasıyla nihai kesime ulaştırılması sürecini kapsayan tahliye işleminde, gözetim ve denetim mekanizmalarının çalıştırılması icap ediyor. Bu sayede, tahliye edilen malın özelliği ve niteliklerine göre en doğru usul ve yöntemin belirlenmesi mümkün olabilir. Ayrıca, tahliye edilecek ürün veya malların analizlerinin yapılmasıyla, tahliye çalışmasına ilişkin birtakım tedbirlerin alınması sağlanılabilir. 

Sürecin profesyonel yönetiminden sağlanılan avantajlar nelerdir?

Tahliye sırasında profesyonel ekip tarafından yapılan gözlemler; ve gerekmesi halinde alınacak tedbirler, malın asli nitelik ve unsurlarının korunmasını sağlıyor. Bir yerden bir yere aktarılan emtianın zarar görmesinin engellenmesi anlamına gelen tahliye gözetimi, malın muhafazasını sağlanmasına yönelik profesyonel bir destektir. Ticari faaliyet içerisindeki kurumların mal nakilleri sırasında yaşadıkları sorunların doğurduğu krizlerin önlenmesi açısından elzemdir. Bu kapsamda; malın asli niteliğinin korunması, zararların engellenmesi, maliyetlerin düşürülmesi, marka prestijinin korunması avantajlarını içeriyor. 

Tahliye gözetimi hizmetinin kapsamına dair bilgi

Akredite kurumumuz tarafından profesyonel ekiple yerine getirilen tahliye gözetimi süreci, bazı esaslardan müteşekkildir. İlgili esasların çerçevesi ve derinliği, yapılacak sözleşmeye istinaden ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilir. Temel anlamda bir tahliye gözetimi denilince akla gelen esasların şunlar olduğunu ifade edebiliriz: 
1- Tahliye sırasında elleçleme 
2- Ürünlerin güvenli taşıma prosedürlerine uygun olup olmadıklarının kontrol edilmesi
3- Taşıma araçların veya gereçlerinin tetkik edilmesi 
4- Resmi prosedürlere uygunluk 
5- Doğal afetlere karşı güvenlik 

Sonuç olarak; tahliye gözetimi malın muhafaza şartlarının sağlanıp, sağlanmadığına yönelik denetimdir. Bu denetimin doğru kurum ve kişiler tarafından yapılması önemlidir. Profesyonel gruplar tarafından yapılan gözlem ve denetimlerden elde edilmek istenilen performans yakalanabilir.