GÖZETİM
GÖZETİM
Miktar Gözetimi

Miktar Gözetimi

DSR Miktar gözetimi hizmetini Gaziantep, İstanbul ve Mersin ofislerinden vermektedir. Ürünlerin yüklenmesi ya da tahliyesi esnasında uzman enspektörler ile miktar gözetimi yapılmaktadır.

DSR’nin kalifiye ve tecrübeli personelleri kalite gözetimlerini büyük hassaslıkla zamanında yapabilmekte ve bunu raporlamaktadır.

Yapılan Miktar gözetimleri aşağıda belirtilmiştir.

- Draft Survey

- Ullage Survey

- Kantar Gözetimi

- Puantaj