GÖZETİM
GÖZETİM
Lashing (Yük Sabitleme) Gözetimi

Lashing (Yük Sabitleme) Gözetimi

İmal edilen ürünlerin ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya yolculuğu sırasındaki risklerin yüksektir. Bu nedenle, yük sabitleme süreci önemli bir husus haline geldi. Ticari faaliyet içerisindeki firma ve kurumlar, yüklerini güvenli şekilde tahliye, transfer ve nakliye aracına yükleme sürecinde denetim mekanizmalarına yönelmelidir.  Profesyonel şekilde işletilecek denetim süreci, malın transferine konu olan her hususun standartlara uygun olmasını sağlayabilir. Ancak, herhangi bir denetim mekanizmasının çalıştırılmaması, risklerin minimize edilmemesi anlamına gelir ve sonuçları olumsuz olabilir. 

Yük sabitleme avantajı nedir?

Nakliye modeline ve ürün sınıfına göre yükleme ve sabitleme işlemlerinin nitelikleri değişiklik arz edebilir. Sürecin profesyonel şekilde yönetimi için malların sınıflanması ve en iyi nakliye modeline karar verilmesi gerekiyor. Bu süreçler belirlendikten sonra ise, malların yüklenmesi ve sabitlenmesi işlemlerine nezaret edilmesi oldukça önemlidir. Sürecin profesyonel ekiplerle yürütülmesi halinde, ilgili mal veya ürünlerin ulaştırılmak istenilen yere sağlam ve asli unsurlarını bozmadan erişimi mümkün olabilir. 

Seçilen nakliye modeline ve transferin gerçekleşeceği rota gibi birden fazla etken mal veya ürünlerin zarar görme ihtimali artırabilir. Risklerin titizlikle belirlenmesi, yükleme esnasında risklere göre sabitleme işleminin ve pozisyonlarının tespit edilmesi sağlanmalıdır. İlgili sürecin doğru yönetilip, yönetilmediğine dair profesyonel ekip tarafından hazırlanan raporlarla fark edilemeyen riskler ve bunların çözümüne yönelik yol haritasına sahip olunabilir. 

Yük sabitleme işleminin önemi nedir?

Her kurum, ürünlerini güvenli ve hızlı bir şekilde hedef pazarına ulaştırma amacına sahiptir. Bunun için ise, en doğru araçların kullanımına yönelik bir misyonla hareket eder. Değişen zaman, şartlar ve denetime dair standartlar nedeniyle firmaların misyonlarını yenilemeleri, ürünlerini güvenli şekilde istenilen pazara ulaştırmak için gereklidir. Bu süreci firmalar adına denetleyen ve raporlayan bağımsız kurumlar, yüklerin güvenli transferini güncel doktrinlere göre yapılmasına aracılık ediyor. Böylece, ürünlerin arzu edilen pazara maksimum güven, en az riskle erişimini mümkün kılıyor. 

Yük sabitleme süreçlerinin profesyonel ekip tarafından izlemesi için kurumumuzdan destek alabilirsiniz. Yetkin personel tarafından yük sabitleme işlemlerine nezaret ediliyor ve rapor yazılarak sürecin her aşamasına vakıf olunması sağlanıyor.