GÖZETİM
GÖZETİM
İmalat Gözetimi

İmalat Gözetimi

Müşteri memnuniyetinin sağlanması için imal edilen ürün veya sunulan hizmet profilinin kalitesi beklentileri karşılamalıdır. Her kurum ve işletme tarafından müşteri odaklı çalışma ilkesi, üstün standartlara sahip bir hizmet ve üretim modelinin geliştirilmesini sağlayabilir. Ancak, kurumların marka imaj ve prestijleri ne olursa olsun denetime mani olacak bir engel söz konusu değildir. Dolayısıyla itimadın denetime engel teşkil etmediği misyonu üzerine kurulu bir imalat gözetimi sürecinin çalıştırılması önemlidir. 

Neden gözetim ve denetim?

Özellikle stratejik hizmet veya üretim süreçlerinin sözleşme hükümlerince belirlenen kalite standartlarına uygunluklarının test edilmesi bir ihtiyaç halini almıştır. Kurumların, daha fazla kar yapmak amacıyla ucuz mal ve işçilikle kaliteden ödün verme riskleri bulunuyor. Ucuz işçilikle elde edilen ürün veya hizmetin sonuçları olumsuz tezahür edebilir. Böyle bir durumla muhatap olunmaması, ve imal edilen ürünün veya hizmetin kalitesinden emin olunması açısından denetime ihtiyaç vardır. 

Gözetim ve denetim mekanizmasının sağlıklı işlemesi açısından mutlaka akredite kurumlardan profesyonel destek alınmalıdır. Her kurumun kendi içerisinde bir kontrol ve denetim mekanizması yer alıyor. Ancak bu mekanizmaların kurumla ilişkili olması nedeniyle sağlıklı çalışabilme ihtimali düşüktür. Bağımsız hizmet sunan kurumlar tarafından müşteri adına yapılan kontroller daha sağlıklı ve güvenlidir. 

Üretim süreçlerinin her aşamasının kontrol edilmesi 

İmal edilen ürünlerin kalite tetkikleri belirli bir kanalın denetimiyle sınırlandırılamaz. Üretim mekanizmalarının her aşamasının tetkik edilmesi, sağlıklı bir denetimin işletilmesi için zaruridir. Sadece, ana aşamaların kontrol edilmesiyle yetinilmesi halinde, ara kanallardaki eksikliklerin yarattığı negatif sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla üretimle ilgili her sürecin titizlikle kontrol edilmesine önem verilmelidir. Böylece, üretim gözetimi çalışması hedefine ulaşabilir.

Hizmet alımları için de aynı modelin izlenmesi gerekiyor. Sadece hizmet sunan kurum veya firmanın personel yeterliliğine odaklanılması, saha çalışmalarının neticelerinin ikinci plana atılması gibi yanlış uygulama ve prosedürler, doğru sonucun alınmasını engelleyebilir. Bu nedenle, alınan hizmetten elde edilmesi beklenilen hedeflere göre derinlikli bir incelemenin yapılması lazımdır. Böylece, sunulan hizmetin faydalı olup, olmadığına dair detaylı bir rapor hazırlanabilir.